3 min

Het BTW-bonnetje: fiscaal aftrekbare restaurantkosten

Zijn restaurantkosten aftrekbaar? Absoluut.
Volledig? Neen, dat niet. Slechts voor 69%.
Altijd? Ook dat is niet het geval. We leggen uit waarom.

Beroepsmatig karakter

Een kost kan pas aftrekbaar zijn van uw beroepsinkomen als deze rechtstreeks of onrechtstreeks een belastbaar inkomen voortbrengt. Bovendien moet de echtheid en het bedrag verantwoord zijn én bewezen worden, door middel van bewijsstukken.

Of een kost dus aftrekbaar is, hangt af van het beroepsmatige karakter ervan. Kosten die niet aan deze voorwaarden voldoen, mag de fiscus verwerpen. Daarom bent u zelf verantwoordelijk om het bewijs te leveren dat de kost aftrekbaar is.

Bij restaurantbonnetjes kan u dus best de naam van de persoon of personen (klant/leverancier) vermelden met wie u ging lunchen of dineren.

Wat zijn restaurantkosten?

Restaurantkosten zijn alle kosten van maaltijden die opgediend worden op restaurant, dus ook de drankkosten. Dit kan gaan om een zakenlunch met een leverancier of klant, maar ook een diner in een hotel of catering tijdens een conferentie wordt als restaurantkost gezien, zolang deze maar verband houden met je onderneming.

Elke locatie waar maaltijden worden bereid en verkocht om ter plaatse te worden geconsumeerd, wordt gezien als restaurant, dus ook een broodjeszaak of taverne komen in aanmerking.

Hoe restaurantkosten bewijzen?

Het is belangrijk om te weten dat u steeds een BTW-bonnetje moet indienen van het restaurantbezoek. Enkel een betaalbewijs is niet voldoende.

Daarnaast is het noodzakelijk om te bewijzen dat u ook zélf tijdens het etentje aanwezig was. Zomaar een BTW-bonnetje van een familielid of vrienden indienen kan dus niet. Betaal daarom bij voorkeur met uw eigen bankkaart of kredietkaart op restaurant, zodat u kan aantonen dat u de betaling zelf heeft gedaan.

Brengen u en/of uw zakenrelatie hun partner mee, dan zal de controleur waarschijnlijk een deel van de kosten verwerpen.

Ook het tijdstip van het etentje is belangrijk. De fiscus gaat ervan uit dat zakenlunches doorgaan tijdens de week. Het beroepsmatige karakter van restaurantkosten die tijdens het weekend worden gemaakt, moeten dus goed bewezen worden, zodat ze niet verworpen worden bij een controle.

Uitzonderingen?

Uiteraard zijn er ook nog enkele uitzonderingen op deze regeling. Standaard kan u restaurantkosten slechts voor 69% aftrekken. In onderstaande gevallen zijn ze echter toch voor de volle 100% aftrekbaar:

  • Maaltijden die aan het personeel in een bedrijfsrestaurant worden aangeboden, op voorwaarde dat het personeelslid minstens 1,09 euro per maaltijd betaalt.
    (Dit volgt het principe van de maaltijdcheques, waar een werknemer dezelfde som bijdraagt per cheque)
  • Restaurantkosten gemaakt door vertegenwoordigers uit de voedingssector, die door de mens eetbare producten verkopen.
  • Restaurantkosten die volledig worden doorgerekend aan de klant, indien ze duidelijk op een factuur worden vermeld, inclusief de naam van het restaurant en de datum. Uw klant (die de factuur betaalt) kan de kosten dan op zijn beurt slechts voor 69% aftrekken.
  • Restaurantkosten die gemaakt zijn in het kader van een personeelsfeest, éénmaal per jaar.
  • Restaurantkosten van personeel dat een opdracht uitvoert op verplaatsing, indien de prestatie meer dan 5 uur per dag bedraagt.

En de BTW?

De BTW op restaurantkosten is niet aftrekbaar.

Enkel in de drie laatste uitzonderingen (kost doorrekenen, personeelsfeest, personeel op verplaatsing), waarbij de kosten 100% aftrekbaar zijn, kan ook de BTW worden afgetrokken.