2 min

Wat zijn de nieuwe fiscale spelregels voor uw bedrijfswagen dit jaar?

De aftrekbaarheid van bedrijfswagens is sinds 2020 fors herzien. De CO2-uitstoot blijft een van de meest bepalende factoren in de nieuwe gramformule die de bestaande CO2-schalen moet vervangen.

De gramformule

De gramformule houdt rekening met 2 factoren: de hoeveelheid CO2 die uw nieuwe wagen uitstoot en het brandstoftype, dat wordt uitgedrukt in een brandstofcoëfficiënt.

120% – (0,5 × brandstofcoëfficiënt × CO2 per km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt:

  • 1 voor dieselwagens
  • 0,95 voor benzinewagens
  • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk

Voor een dieselwagen die 125 gram CO2 uitstoot per kilometer, resulteert deze formule in een aftrekbaarheid van 57,5%. Dit is 17,5% lager dan voorheen.

Aftrekbaarheid

De fiscale aftrekbaarheid is echter begrensd, met een ondergrens van 50% en een bovengrens van 100%.

Concreet betekent dit dat de 120%-aftrek voor zuiver elektrische wagens afgeschaft en vervangen wordt door een 100%-aftrek. Hiermee komt een eind aan de fiscale stimulansen voor duurzame en milieuvriendelijke bedrijfswagens. Ook voor andere vervoersmiddelen (zoals fietsen) geldt deze nieuwe bovengrens van 100%.

Een uitzondering geldt voor bedrijfswagens die meer dan 200 g CO2 per km uitstoten. Deze zijn maar voor 40% aftrekbaar.

Voordeel alle aard

De regeling in verband met het voordeel alle aard verandert voorlopig niet. Als u uw firmawagen dus ook voor privédoeleinden gebruikt (waaronder woon-werkverkeer!), zal u daarvoor ook een deel in uw persoonsbelasting betalen.

Het belastbaar voordeel wordt berekend in functie van de cataloguswaarde van uw wagen en de CO2-uitstoot. Die waarde wordt ‘gecorrigeerd’ met een percentage tussen de 70 en de 100%, afhankelijk van de leeftijd van de wagen. Hoe ouder de wagen, hoe minder hij waard is, en hoe kleiner het voordeel.

Alle kosten met betrekking tot de bedrijfswagen (onderhoud, herstellingen, brandstof, enz.) zijn aftrekbaar op hetzelfde niveau als het voertuig.

Vergeet bovendien niet dat u ook in de vennootschap zal belast worden op dit voordeel alle aard. Betaalt u de brandstofkost van uw wagen volledig of gedeeltelijk via de vennootschap, dan zal u in de vennootschap nog belast worden op 40% van het berekende VAA. Betaalt u alle brandstofkosten al privé, dan wordt de bijkomende vennootschapsbelasting slechts op 17% van het VAA berekend.